ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพความละเอียดสูงได้

รายละเอียด

Vivid light caused by an asteroid explosion!

แบ่งปันผลลัพธ์

Texture

Frame