ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพความละเอียดสูงได้

รายละเอียด

Photo frame - billboard in front of a cafe.

แบ่งปันผลลัพธ์