ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพความละเอียดสูงได้

รายละเอียด

In mythology daffodils symbolise self-admiration. It's no surprise that we also admire you!

แบ่งปันผลลัพธ์

Text