ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพความละเอียดสูงได้

รายละเอียด

Template for photoshop - place yourself on the cover of a magazine.

แบ่งปันผลลัพธ์