ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพความละเอียดสูงได้

รายละเอียด

Photo effect where your photo is placed in a museum.

แบ่งปันผลลัพธ์