ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพความละเอียดสูงได้

รายละเอียด

Photos taken with a film camera.

แบ่งปันผลลัพธ์

*1.

2.