ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพความละเอียดสูงได้

รายละเอียด

Photo effect using famous painting "Galatea of the Spheres" by Salvador Dali.

แบ่งปันผลลัพธ์