ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพความละเอียดสูงได้

รายละเอียด

The effect will let you to look at the photo under the broken glass frame.

แบ่งปันผลลัพธ์