ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพความละเอียดสูงได้

รายละเอียด

Place your photo in a glossy magazine.

แบ่งปันผลลัพธ์