ผลลัพธ์นี้ใช้การตรวจจับใบหน้าอัตโนมัติ

รายละเอียด

Create a photo effect with a hockey player chasing a disk. It may be you or your friend.

แบ่งปันผลลัพธ์