ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพความละเอียดสูงได้

รายละเอียด

This effect will turn your photo into an oil painting.

แบ่งปันผลลัพธ์