ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพความละเอียดสูงได้

รายละเอียด

There is no need to look for a street artist, using this effect you can make a pecil drawing out of your photo.

แบ่งปันผลลัพธ์

Paper