ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพความละเอียดสูงได้

รายละเอียด

You can use this effect to place several photos on the pages of a magazine.

แบ่งปันผลลัพธ์

*1.

2.