ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพความละเอียดสูงได้

รายละเอียด

Huge wall poster on the building under reconstruction.

แบ่งปันผลลัพธ์