ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพความละเอียดสูงได้

รายละเอียด

With the help of this effect you can create a nice picture of a bottle of sparkling wine with someone you love.

แบ่งปันผลลัพธ์