ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพความละเอียดสูงได้

รายละเอียด

Please aim at a high contrast not very detailed photo. You may try a couple of times before it comes out right.

แบ่งปันผลลัพธ์