ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพความละเอียดสูงได้

รายละเอียด

Go retro! Create a vintage photo using this effect.

แบ่งปันผลลัพธ์

Text