ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพเคลื่อนไหวได้

รายละเอียด

These old TV sets will definitely need some alignment.

แบ่งปันผลลัพธ์