ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพความละเอียดสูงได้

รายละเอียด

A look through a frosty window on a chilly winter morning.

แบ่งปันผลลัพธ์

Texture

Frame

Light Effect