Bu efekt animasyonlu bir görüntü oluşturabilir

Açıklama

Place a photo on the back cover of the magazine.

Paylaşma efekti