Bu efekt otomatik yüz algılama kullanır

Açıklama

Free photo effect - the goalkeeper successfully defending the gates.

Paylaşma efekti