ผลลัพธ์นี้ใช้การตรวจจับใบหน้าอัตโนมัติ

รายละเอียด

Free photo effect - the goalkeeper successfully defending the gates.

แบ่งปันผลลัพธ์