ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพความละเอียดสูงได้

รายละเอียด

reate a unique portrait consisting of hundreds of small lego pieces.

แบ่งปันผลลัพธ์