ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพความละเอียดสูงได้

รายละเอียด

Effect of a photo reproduction.

แบ่งปันผลลัพธ์