ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพความละเอียดสูงได้

รายละเอียด

A simple yet vey romantic effect for two.

แบ่งปันผลลัพธ์

*1.

ข้อความสำหรับภาพถ่ายที่ 1

2.

ข้อความสำหรับรูปภาพที่ 2