ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพความละเอียดสูงได้

รายละเอียด

Adds green tone to your photo.

แบ่งปันผลลัพธ์

Texture

Frame

Light Effect