ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพความละเอียดสูงได้

รายละเอียด

Use this filter with low saturated shots to give them warm autumn colours and flares.

แบ่งปันผลลัพธ์

Texture

Frame