ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพความละเอียดสูงได้

รายละเอียด

This effect will add some icy blue colour to your photo.

แบ่งปันผลลัพธ์

Texture

Frame

Light Effect