ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพความละเอียดสูงได้

รายละเอียด

This filter takes your photo to the fairytale of a girl's dream.

แบ่งปันผลลัพธ์

Texture

Frame

Light Effect