ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพความละเอียดสูงได้

รายละเอียด

Blue shadows, yellow highlights.

แบ่งปันผลลัพธ์

Texture

Frame

Light Effect