ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพความละเอียดสูงได้

รายละเอียด

Make your photo look like it's snowing.

แบ่งปันผลลัพธ์

Texture

Frame

Light Effect