ผลลัพธ์นี้ใช้การตรวจจับใบหน้าอัตโนมัติ

รายละเอียด

Photo effect for Halloween - try on a witch hat.

แบ่งปันผลลัพธ์