ผลลัพธ์นี้ใช้การตรวจจับใบหน้าอัตโนมัติ
ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพความละเอียดสูงได้

รายละเอียด

Photo frame Pirates of the Caribbean sea - 3 different options for the fans of this breathtaking movie.

แบ่งปันผลลัพธ์