ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพความละเอียดสูงได้

รายละเอียด

Photo effects exclusively from Armani, well, almost... for all fashionists.

แบ่งปันผลลัพธ์