ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพเคลื่อนไหวได้

รายละเอียด

Animated photo effect with a fogged mirror.

แบ่งปันผลลัพธ์