ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพความละเอียดสูงได้

รายละเอียด

Photo effect of shattered glass on a bus stop.

แบ่งปันผลลัพธ์

*1.

2.