ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพความละเอียดสูงได้

รายละเอียด

Photo effect with Chris Pirillo.

แบ่งปันผลลัพธ์