ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพความละเอียดสูงได้

รายละเอียด

Have your photo displayed on a huge billboard.

แบ่งปันผลลัพธ์