ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพความละเอียดสูงได้

รายละเอียด

Unconventional artistic photo effects - bokeh.

แบ่งปันผลลัพธ์