ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพความละเอียดสูงได้

รายละเอียด

Photo effect of a black and white vintage frame.

แบ่งปันผลลัพธ์