ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพความละเอียดสูงได้

รายละเอียด

Billboard in a night street, warmed up by the soft light flowing from the lanterns.

แบ่งปันผลลัพธ์