ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพความละเอียดสูงได้

รายละเอียด

Billboard with your photo near a shopping mall.

แบ่งปันผลลัพธ์