ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพความละเอียดสูงได้

รายละเอียด

Bright aqua colours with subtle flares on a rough texture.

แบ่งปันผลลัพธ์

Texture

Frame

Light Effect