ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพความละเอียดสูงได้

รายละเอียด

Vivid colours of hot summer afternoon.

แบ่งปันผลลัพธ์

Texture

Frame

Light Effect