Bu efekt otomatik yüz algılama kullanır

Açıklama

Create a photo effect with a hockey player chasing a disk. It may be you or your friend.

Paylaşma efekti